Kwaliteitsregister yoga bij kanker

Kwaliteitsregister Yoga bij Kanker

De stichting Yoga en Kanker beheert het kwaliteitsregister 'Yoga bij Kanker' om de kwaliteit, effectiviteit en veiligheid van Yoga bij Kanker te waarborgen. Alle herstel-yoga docenten in het kwaliteitsregister zijn ervaren yoga docenten en hebben een geaccrediteerde oncologische specialisatie voltooid.

Yoga bij kanker is niet hetzelfde als ‘gewone’ yoga voor iedereen. Deze specialisatie noemen we daarom ‘Herstel-Yoga bij kanker’. Herstel-Yoga bij kanker wordt gezien als effectief en veilig mits uitgevoerd door een oncologisch gespecialiseerde en erkende herstel-yoga docent die is vermeld in de IKNL verwijsgids bij kanker. Herstel-Yoga docenten werken daarin nauw samen met oncologische behandelaars zoals artsen in ziekenhuizen,  huisartsen en paramedische zorgverleners..

Voorwaarden voor inschrijving in het Kwaliteitsregister Yoga bij kanker

I) Lidmaatschap van de Vereniging van Yogadocenten Nederland (VYN) of Samenwerkende Yogadocenten Nederland (SYN) of de Federatie van de Nederlandstaligen in België (YFN).
- OF yogadocent heeft een Yoga Alliance  teacher certificaat van minimaal 200 uren en kan daarnaast veel kennis en ervaring aantonen.
- OF bij hoge uitzondering,  de yogadocent zonder certificaat kan buitengewoon veel opleiding, kennis en ervaring aantonen. De beslissing hiervoor is maatwerk en ligt bij de toelatingscommissie van het kwaliteitsregister.

II) Heeft een geaccrediteerde Specialisatie Yoga bij Kanker met goed gevolg afgerond.
   - OF heeft een H-Yoga specialisatie met goed gevolg afgerond. Omdat de H-Yoga opleiding niet meer bestaat en er ook geen jaarlijkse bijscholingen zijn geweest, dient de docent een opfris bijscholing te volgen. Doel is alle competenties van de docent in lijn te brengen met de kwaliteitseisen.
   - OF heeft een 6-daagse bijscholing Yoga en Kanker (Samsara) met goed gevolg afgerond. Docent dient een maatwerk bijscholingstraject te volgen. Doel is alle competenties van de docent in lijn te brengen met de kwaliteitseisen.

III) Docent heeft ruime werk ervaring in het geven van Yoga aan groepen ( indicatie 2 jaar of 250 uren).

IV) Docent beschikt over medische basiskennis en voldoende kennis van de reguliere geneeskunde. Dat is niet alleen van belang om de gezondheid van de patiënt goed te kunnen beoordelen, maar ook om te overleggen met de artsen en andere zorgverleners.

Overige criteria:

i. Docent beschikt over een erkende Nederlandse klachtenregeling. Docenten in België dienen een erkende Belgische klachtenregeling te hebben. Je kunt hierbij ook verwijzen naar klachtenregeling van een beroepsvereniging.

ii.Docent heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

iii.Docent handelt naar de privacywet AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het AVG passende Privacy Beleid is op de website kenbaar gemaakt.

iv.Docent handelt naar professioneel statuut (algemene voorwaarden en ethische richtlijnen zijn op de website kenbaar gemaakt).Voor de ethische richtlijnen kun je ook verwijzen naar gedragscode van je beroepsvereniging.

v.Docent maakt gebruik van dossiervorming en indien wenselijk terugrapportage aan behandelende zorgverleners.

vi.Docent hanteert in zijn/haar praktijk een goede hygiëne conform BIG therapeuten.

Rechten en plichten:

Iedere inschrijving in het kwaliteitsregister is persoonlijk en geldt niet voor anderen werkzaam onder de praktijknaam.

Een ingeschrevene van het kwaliteitsregister:

i. Onderschrijft de doelen van het de stichting Yoga en Kanker en het kwaliteitsregister Yoga bij Kanker.
ii. Handelt conform deze doelen.
iii. Begeleidt actief mensen met kanker in zijn/haar praktijk.
iv. Plaatst op zijn/haar website het logo van het kwaliteitsregister en vermeldt dat er Yoga bij Kanker wordt aangeboden conform de doelen van de stichting Yoga en Kanker en het kwaliteitsregister Yoga bij Kanker.
v. Plaatst op zijn/haar website een link naar de website www.yogaenkanker.nl.
vi. Onderhoudt een cliëntendossier, waaronder de intake.
vii. Volgt een keer per kalenderjaar een bijscholing om kennis en kunde actueel te houden en te verdiepen.
viii. Wordt vermeld op de website www.yogaenkanker.nl als ingeschreven in het kwaliteitsregister.
ix. Wordt doorgegeven aan IKNL verwijsgids kanker voor vermelding op hun website.
x. Betaalt eenmalig inschrijvingskosten en jaarlijks een contributie.
xi. Volgt jaarlijks een relevante bijscholing.

Kosten deelname aan het kwaliteitsregister -2024

> Je betaalt eenmalig inschrijvingskosten: €75 plus jaarcontributie: €42,00 per kalenderjaar (excl. 21 % BTW).
> Daarna jaarlijks de contributie:  €42 (excl. 21 % BTW).
> Dit bedrag kan door de stichting per kalenderjaar worden bijgesteld.

Nascholingen voor herregistratie

Docent volgt jaarlijks een relevante nascholing van tenminste 1 dag , bij voorkeur georganiseerd door de stichting.

De volgende nascholingen zijn mogelijk:
1) Een nascholingsdag georganiseerd door de stichting Yoga en Kanker rond het thema yoga en kanker.
2) Een bijscholing van tenminste 1 dag op het gebied van Yoga in relatie tot ziekte en gezondheid zoals: Asana’s, Ademhaling, Pranayama’s, Ontspanning , Yin Yoga , Restorative Yoga of Yoga Nidra.
2) Andere bijscholingen met de volgende thema’s zijn ook mogelijk:
a. Ademtherapie, pranayama’s, breathwork etc.
b. Mindfulness, bijvoorbeeld de 8-daagse mindfulness training (MBSR) of een stilte retraite.
c. Compassie, bijvoorbeeld de cursus Mindfulness Based Compassionate Living, Metta retraites of andere programma’s die compassie cultiveren.
d. Klank programma’s die gezondheid bevorderen middels mantra’s, muziek, klank en trilling.
e. Oncologische bijscholing rond yoga, bijvoorbeeld: ‘Yoga for the Cancer Patient’, online training door Memorial Sloan Kettering Cancer Center’.

Voor herregistratie stuur je een bewijs van deelname (certificaat) en een korte beschrijving van de inhoud en reflectie van wat je hebt geleerd.

Inschrijfformulier Kwaliteitsregister Yoga bij kanker  Ik ga akkoord met alle voorwaarden

  Algemene verordening Gegevensbescherming: Wij zijn verplicht te melden dat wij uw gegevens willen opslaan voor verdere verwerking, of om op een later tijdstip met u in contact te komen. Ook als u geen toestemming geeft zullen wij uw vraag beantwoorden, maar uw gegevens niet opslaan. De gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden.

  Stichting Yoga en kanker is ook te vinden op www.stichting-info.nl.

  Inschrijfformulier Kwaliteitsregister Yoga bij kanker   Ik ga akkoord met alle voorwaarden

   Algemene verordening Gegevensbescherming: Wij zijn verplicht te melden dat wij uw gegevens willen opslaan voor verdere verwerking, of om op een later tijdstip met u in contact te komen. Ook als u geen toestemming geeft zullen wij uw vraag beantwoorden, maar uw gegevens niet opslaan. De gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden.

   Website ontwikkeld door Snelle Koppen