Kwaliteitsregister yoga bij kanker

Kwaliteitsregister Yoga bij Kanker

De stichting Yoga en Kanker heeft het kwaliteitsregister Yoga bij Kanker opgezet om de Kwaliteit, Effectiviteit en Veiligheid van Yoga bij Kanker te waarborgen en te bewaken in Nederland en Nederlandstalig België.

Yoga bij kanker is niet hetzelfde als Yoga voor ‘gezonde’ mensen. Daarom zijn Yoga docenten die mensen met kanker begeleiden hiervoor goed opgeleid. Ze hebben een oncologische specialisatie gevolgd en bezitten goede kennis van de ziekte kanker en gangbare diagnose- en behandelmethodes. Ook zijn ze bekend met de klachten die ontstaan t.g.v. de ziekte en behandelingen. Ze weten met welke zaken ze speciaal rekening moeten houden om veilig en effectief mensen met kanker te begeleiden en kunnen inspelen op individuele behoeftes en beperkingen.

Inschrijven in het Kwaliteitsregister Yoga bij kanker

Yoga docenten die een geaccrediteerde Specialisatie Yoga bij kanker met goed gevolg hebben afgerond kunnen zich laten inschrijven in dit register. Yoga docenten die zijn toegelaten tot het kwaliteitsregister hebben voldoende kennis, kunde, vaardigheden en ervaring om mensen met kanker te begeleiden. Ze scholen zich jaarlijks bij om hun kennis, kunde en vaardigheden actueel te houden en te verdiepen. Artsen en zorgverleners en de IKNL verwijsgids kanker die mensen doorverwijzen aan deze yoga docenten kunnen zo vertrouwen op de kwaliteit en de veiligheid van de yoga. Deze yoga docenten worden automatisch opgenomen in de Verwijsgids Kanker van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).

Voorwaarden voor inschrijving:
Algemene criteria:

lidmaatschap van de Vereniging van Yogadocenten Nederland (VYN) of Yoga Federatie van de Nederlandstaligen in België (YFN)

OF

heeft een erkend 250 uren certificaat en kan buitengewone kennis en ervaring aantonen

OF

bij uitzondering:  yogadocent kan buitengewoon veel opleiding en ervaring aantonen. De beslissing hiervoor is maatwerk en ligt bij de toelatingscommissie van het kwaliteitsregister.

EN

Docent heeft ruime werk ervaring in het geven van Yoga aan groepen ( indicatie 2 jaar of 250 uren).

Oncologische criteria-opleiding

Heeft een geaccrediteerde Specialisatie Yoga bij Kanker met goed gevolg afgerond

OF
Heeft een H-Yoga specialisatie met goed gevolg afgerond. Omdat de H-Yoga opleiding niet meer bestaat en er ook geen jaarlijkse bijscholingen zijn geweest, dient de docent een korte opfris bijscholing moeten volgen. (bijscholing 2022). Doel is alle competenties van de docent in lijn te brengen met de kwaliteitseisen.
OF
Heeft een 6-daagse bijscholing Yoga en Kanker (Samsara) met goed gevolg afgerond. Docent dient een maatwerk bijscholingstraject te volgen. Doel is alle competenties van de docent in lijn te brengen met de kwaliteitseisen.

Oncologische criteria-overig

i. Docent beschikt over voldoende kennis van de reguliere geneeskunde. Dat is niet alleen van belang om de gezondheid van de patiënt goed te kunnen beoordelen, maar ook om te overleggen met de artsen en andere zorgverleners.

ii. Docent beschikt over een erkende Nederlandse klachtenregeling. Docenten in België dienen een erkende Belgische klachtenregeling te hebben.

iii. Docent heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

iv. Docent handelt naar de privacywet AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het AVG passende Privacy Beleid is op de website kenbaar gemaakt.

v. Docent handelt naar professioneel statuut (ethische richtlijnen zijn op de website kenbaar gemaakt).

vi. Docent maakt gebruik van goede dossiervorming en indien wenselijk terugrapportage aan behandelende artsen en andere zorgverleners.

vii. Docent hanteert in zijn/haar praktijk een goede hygiëne conform BIG therapeuten in Nederland en RIZIV in België.

Rechten en plichten:

Iedere inschrijving in het kwaliteitsregister is persoonlijk en geldt niet voor anderen werkzaam onder de praktijknaam.

Een ingeschrevene van het kwaliteitsregister:

i. Onderschrijft de doelen van het de stichting Yoga en Kanker en het kwaliteitsregister Yoga bij Kanker
ii. Handelt conform deze doelen.
iii. Begeleidt actief mensen met kanker in zijn/haar praktijk.
iv. Mag op zijn/haar website het logo van het kwaliteitsregister vermelden.
v. Onderhoudt een cliëntendossier, waaronder de anamnese/intake en periodieke evaluatieverslagen.
vi. Volgt een keer per kalenderjaar een bijscholing om kennis en kunde actueel te houden en te verdiepen.
vii. Maakt op zijn/haar website een link naar de website www.yogaenkanker.nl
viii. Wordt vermeld op de website www.yogaenkanker.nl als ingeschreven in het kwaliteitsregister.
ix. Wordt doorgegeven aan IKNL verwijsgids kanker voor vermelding op hun website.
x. Zet een tekst op de website zet waarin vermeld staat dat er Yoga bij Kanker wordt aangeboden conform de doelen van de stichting Yoga en Kanker en het kwaliteitsregister Yoga bij Kanker
xi. Betaalt eenmalig inschrijvingskosten.
xii. Jaarlijks een contributie.
xiii. Volgt jaarlijks een relevante bijscholing.

Kosten deelname aan het kwaliteitsregister

> Je betaalt eenmalig inschrijvingskosten: €65,00 + contributie: €35,00 per kalenderjaar (excl. 21 % BTW).
> Daarna jaarlijks de contributie:  €35,00 (excl. 21 % BTW).
> Dit bedrag kan door de stichting per kalenderjaar worden bijgesteld.

Bijscholingen

Docent volgt jaarlijks een relevante bijscholing. Docenten die lid zijn van de Vereniging Yogadocenten Nederland of België, voldoen automatisch aan deze eis, omdat deze beroepsverenigingen een bijscholing verplicht stellen. Wel moet men dan een actief lidmaatschapsbewijs overleggen.

Voor jaarlijkse herregistratie dient de docent een keer per kalenderjaar een bijscholing van tenminste 1 dag te volgen om kennis, kunde en vaardigheden actueel te houden en te verdiepen: De volgende bijscholingen zijn o.a. mogelijk:
1) Een bijscholing van tenminste 1 dag op het gebied van Yoga in relatie tot ziekte en gezondheid, bij voorkeur goedgekeurd door de vereniging Yogadocenten Nederland (VYN) of de Belgische YFN zoals: Asana’s, Ademhaling, Pranayama’s, Ontspanning , Yin Yoga , Restorative Yoga of Yoga Nidra.
2) Andere bijscholingen met de volgende thema’s zijn ook mogelijk:
a. Ademtherapie, pranayama’s, breathwork etc.
b. Mindfulness, bijvoorbeeld de 8-daagse mindfulness training (MBSR) of een stilte retraite.
c. Compassie, bijvoorbeeld de cursus Mindfulness Based Compassionate Living, Metta retraites of andere programma’s die compassie cultiveren.
d. Klank programma’s die gezondheid bevorderen middels mantra’s, muziek, klank en trilling.
e. Jaarlijkse terugkomdag van de Specialisatie Herstel-Yoga bij kanker.
f. Bijscholing op het gebied van yoga bij kanker, bijvoorbeeld: ‘Yoga for the Cancer Patient’, online training door Memorial Sloan Kettering Cancer Center’.

De aanvraag wordt gecontroleerd op bovenstaande punten. Wanneer dit akkoord is zal er een definitieve inschrijving plaatsvinden.

Inschrijfformulier Kwaliteitsregister Yoga bij kanker  Ik ga akkoord met alle voorwaarden

  Algemene verordening Gegevensbescherming: Wij zijn verplicht te melden dat wij uw gegevens willen opslaan voor verdere verwerking, of om op een later tijdstip met u in contact te komen. Ook als u geen toestemming geeft zullen wij uw vraag beantwoorden, maar uw gegevens niet opslaan. De gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden.

  Stichting Yoga en kanker is ook te vinden op www.stichting-info.nl.

  Inschrijfformulier Kwaliteitsregister Yoga bij kanker   Ik ga akkoord met alle voorwaarden

   Algemene verordening Gegevensbescherming: Wij zijn verplicht te melden dat wij uw gegevens willen opslaan voor verdere verwerking, of om op een later tijdstip met u in contact te komen. Ook als u geen toestemming geeft zullen wij uw vraag beantwoorden, maar uw gegevens niet opslaan. De gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden.

   Website ontwikkeld door Snelle Koppen