Specialisatie & bijscholing

Geaccrediteerde Specialisatie Yoga bij kanker

De 10-daagse Specialisatie Yoga bij kanker.
De specialisatie Herstel-Yoga bij kanker is erkend als geaccrediteerde oncologische specialisatie door het kwaliteitsregister Yoga bij Kanker van de stichting Yoga en Kanker.

Erkenning door IKNL.
Na deze opleiding kan men zich aansluiten bij het kwaliteitsregister en wordt men automatisch opgenomen in de verwijsgids kanker van Integraal Kanker Centrum Nederland (IKNL). Hiermee kunnen artsen en oncologische netwerken mensen met kanker doorverwijzen en zijn de docenten vindbaar voor mensen met kanker.

Specialisatie start elk najaar
De specialisatie cursus wordt jaarlijks gegeven en start altijd begin oktober. Het omvat 10 lesdagen en wordt afgerond in juni. Meer informatie, data, lokatie en kostenvind je op deze website.

Inhoud van de specialisatie.

In deze specialisatie krijgt de docent alle benodigde kennis en ontwikkelt de noodzakelijke competenties om mensen met kanker veilig en effectief te begeleiden.

De volgende theoretische onderwerpen komen aan bod:
> Biologie van kanker & chronische aandoeningen
> Biologie van het immuunsysteem, stress en ontspanningsresponse
> Biologie van de ademhaling.
> Biologie en psychologie van Herstel-Yoga in relatie tot kanker en chronische aandoeningen
> De mens met kanker: ziekteverloop, diagnose, voor en na behandelingen, klachten en bijwerkingen van de ziekte en de behandelingen.

In de specialisatie ervaart en leert men alle mind-body technieken in de volgende hoofddomeinen:
> Bewegen (asana’s)
> Ademhaling
> Mindfulness/meditatie
> Ontspanning
> Compassie
> Helende klanken
> Visualisaties

Daarnaast leert de docent hoe een professionele intake te nemen (anamnesegesprek en privé yogasessie) om de behoeften, mogelijkheden en beperkingen van een cliënt in kaart te brengen. Ook leert men hoe je de gezondheidsgegevens van de cliënt  bijhoudt volgens de privacy wet (Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)) en hoe je indien gewenst communiceert en en terug rapporteert aan artsen.

Competenties die de docent ontwikkelt:

Docent is vakinhoudelijk competent


1. Docent is bekend met de 4 pijlers van ‘Integrative medicine’ en het ethisch raamwerk voor complementaire methodes en kan zijn handelen en oefensessies hieraan toetsen.
2. Docent heeft actuele medische en psychologische basis kennis.
3. Docent heeft actuele basis kennis van de ziekte kanker, de meest voorkomende vormen van kanker, diagnose en behandelingstrajecten in het ziekenhuis en elders, alsmede kennis van de fysieke en geestelijke klachten voor, tijdens en na behandelingen van kanker.
4. Docent heeft actuele basis kennis van de meest voorkomende vormen van chronische aandoeningen, alsmede kennis van de fysieke en geestelijke klachten.
5. Docent heeft actuele kennis van de biologie, psychologie en filosofie van Yoga in relatie tot kanker en chronische ziekte.
6. Docent kent de volgende mind-body technieken 1) beweging/houdingen (Asana’s) ; ademtechnieken (Pranayama’s en andere ademtechnieken); 3) meditatie/mindfulness; 4) ontspanningstechnieken; 5) compassie oefeningen; 6) gebruik van klank (bv. Mantra’s).
7. Docent kent de contra-indicaties voor bovengenoemde technieken.
8. Docent kent het intake formulier en de intake procedure, dossiervorming, en de rapportage procedure aan arts of therapeut.

Docent is pedagogisch en didactisch competent


1. Docent beheerst de volgende mind-body technieken en weet hoe de technieken toe te passen in groepssessies en individueel.
i. Beweging/houdingen (Asana’s)
ii. Pranayama’s en andere ademtechnieken
iii. Meditatie/mindfulness
iv. Ontspanningstechnieken
v. Compassie technieken
vi. Gebruik van klank (bv. Mantra’s).
2. Docent past didactische principes toe tijdens het lesgeven.
3. Docent is in staat om zelf oefensessies samen te stellen op basis van bovengenoemde punten.
4. Docent kan in groepssessies rekening houden met individuele verschillen en zijn doen en laten afstemmen op de individuele deelnemers.
5. Docent is in staat om gevarieerde oefeningen aan te bieden, op maat bij het niveau van de deelnemer, ten behoeve van kracht- spier- en botopbouw.
6. Docent ondersteunt en coacht de deelnemer in het:
a. Aanvoelen van zijn/haar lichamelijke en geestelijke grenzen
b. Cultiveren van een vriendelijke/zorgzame houding en omgang met grenzen en beperkingen
c. Desgewenst geleidelijk en zacht verruimen van grenzen.

Docent is organisatorisch competent:


1. Docent kan een professionele intake afnemen om de behoeften, mogelijkheden en beperkingen van cliënt in kaart te brengen. Op basis hiervan kan docent de belangrijkste herstel-yoga leerpunten voor de cliënt vaststellen.
2. Docent kent de volgende medische en ethische regels en past die toe:
a. Kan cliënt gegevens verwerken en terug rapporteren aan arts of therapeut (indien gewenst).
b. Kent zijn rol als yogadocent in het complementaire veld versus de rol van medici en paramedici.
c. Heeft actuele kennis van communicatie lijnen en privacy regels in de reguliere zorg en kan professioneel communiceren met artsen en therapeuten.
d. Kan netwerken met andere oncologische behandelaars, o.a. via contacten met ziekenhuis, huisartsen, praktijkondersteuners en een lokaal oncologisch netwerk.
e. Heeft een erkende klachtenregeling in Nederland of België.
f. Heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
g. Heeft een privacy reglement volgens de privacywet AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
h. Heeft zijn ethische richtlijnen kenbaar gemaakt op zijn website. .
i. Hanteert in zijn praktijkruimte een goede hygiëne conform BIG therapeuten in Nederland en RIZIV in België.
j. Zijn externe communicatie via website, flyers, social media is professioneel en in overeenstemming met de principes van Integrative medicine en het ethisch raamwerk.
3. Heeft kennis van het kwaliteitsregister yoga bij kanker en het belang van IKNL verwijsgids kanker.

Docent is competent in zelfreflectie en ontwikkeling


1. Docent werkt planmatig aan de ontwikkeling van zijn bekwaamheid.
2. Docent laat zijn ontwikkeling zien tijdens de specialisatie ‘yoga bij kanker en chronische ziekte’ door oefensessies, intervisie, supervisie, praktijkopdrachten, toetsen, eindwerkstuk en eindexamen.
3. Analyseert zijn eigen gedrag en persoonlijke ontwikkeling en kan positieve leerdoelen formuleren.
4. Blijft op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van herstel-yoga en kanker.

 

Accreditatie van andere opleidingen aangeboden in Nederland en België

Elke oncologische specialisatie in Nederland en België kan zich aanmelden voor accreditatie. De aanmelding zal worden getoetst door de accreditatie commissie op 2 domeinen:
A. Het leerproces van de docent is voldoende geborgd door oefensessies, inter/supervisie, praktijkopdrachten, toetsen, verslaglegging en eindexamen.
B. De specialisatie moet waarborgen dat de yoga docent de competenties heeft ontwikkeld zoals hierboven geformuleerd.

Bijscholingen

Voor jaarlijkse herregistratie dient de docent een keer per kalenderjaar een nascholing van tenminste 1 dag te volgen om kennis en competenties actueel te houden en te verdiepen. Docenten die lid zijn van de vereniging yogadocenten Nederland of België, voldoen automatisch aan deze eis. Lees hier meer over de nascholing. De stichting biedt ook jaarlijkse nascholingen voor herregistratie.

Website ontwikkeld door Snelle Koppen